Շտապ Օգնություն
(+374) 286 - 60688
(+374) 98 -103111

Տեղեկատու հարթակ

 “Մեղրու տարածաշրջանային ԲԿ“ ՓԲԸ-ի Հիվանդանոցային հիվանդների շարժը 2015թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում
Բաժիններ Ժամանակաշրջանի սկիզբ Ընդունված հիվանդների թիվը Որից ապահովագրված Որից զինակոչիկ Դուրս գրված հիվանդների թիվը Մահացած հիվանդների թիվը Այլ հաստատություն տեղափոխված հիվանդների թիվը Ժամանակաշրջանի վերջ
պառկած հիվանդ-
ների
թիվը
պառկած հիվանդ
ների
թիվը
Թերապևտիկ 3 16 0 0 12 0 0 7
Վիրաբուժական 3 13 0 0 16 0 0 0
Մանկաբուժական 2 21 0 0 22 0 0 1
Ինֆեկցիոն 2 5 0 0 7 0 0 0
Մանկաբարձական 1 4 0 0 4 0 0 1
Հղիների պաթոլոգիա 0 2 0 0 2 0 0 0
Գինեկոլոգիա 1 4 0 0 5 0 0 0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 12 65 0 0 68 0 0 9

Back to Top